A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Sack, Karl Wilhelm

Sághy Ferenc

Saitschick, Robert

Salem, Zisterzienserabtei

Sándor István

Sándor Móric

Sankt-Peterburg [Szentpétervár], Central’naa voenno-morskaa biblioteka

Saphir Izrael

Sárospataki Református Kollégium

Sátoraljaújhely, piarista rendház és iskola

Savile, Henry Sir

Scharff, Gottfried Balthasar

Schenk, Joseph August

Schlegel, August Wilhelm von

Schlumpt Jakab

Schmidmann, Johann Daniel

Schmidt Sándor

Schmiedel, Christian Theodor

Schnotz, Valentin

Schönherr Gyula

Schöntal, Zisterzienserabtei

Schubert, Friedrich Theodor

Schulhof Károly

Schwab, Johannes

Scitovszky János

Sebestyén Károly, Cs.

Seibertz, Johann Suibert

Senfft von Pilsach, Ludwig Rudolf

Sibrik család

Sigmaringen, Kloster Gorheim

Sík Sándor

Siklós, ferences konvent

Simén Domokos

Simen, Johann Peter

Simits Ferenc

Simonchich Ignác

Sinai Miklós

Sobolevskij, Sergej Aleksandrovič

Société catholique de la Belgique

Solymossy Sándor

Somogyi Alajos

Somogyi Csizmazia Sándor

Somogyi József

Somogyi Károly

Speyer, Bibliothek St. German

Stáhly György

Steiglehner, Cölestin

Steiner, Matthias Jakob Adam

Stern, Bernhard

Stoy, Coelestin

Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire

Strobelius, Sebastian

Strousberg, Bethel Henry

Stryk, Samuel

Stuttgart

Le général Surbeck

Szabados István

Szabó Elek

Szabó János

Szabó József

Szabó Pál

Szakáll Gyula

Szalády Árpád

Szalay József

Szalkai András

Szathmári Pap Mihály

Szauer S. Ferenc

Széchényi Ferenc

Szécsény, ferences rendház

Szeged, Császári és királyi 46. gyalogezred

Szeged Felsővárosi Népkör

Szeged, Magyar királyi állami főreáltanoda

Szeged, piarista rendház és iskola

Szeged, Városi Közkönyvtár

Szegedi Bölcselkedők Olvasó Társasága

Szegedi Gyorsírók Egyesülete

Szegedi Kaszinó

Szegedi Katholikus Kör

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara

Szegedi Múzeumbarátok Egyesülete

Szegedi Orvosegyesület

Szegedi Sakk-kör

Szegedi Szabadelvű Kör

Szegedi Városi Főgimnázium

Székely Hugó

Székely László

Székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár

Székesfehérvár, ciszerci rendház

Székesfehérvár, ferences rendház

Szelepcsényi György

Széll Gyula

Szemerjay Károly

Szemes György

Szent István Társulat

Szepesy Ignác

Szilágyi Sándor

Szilniczky Mihály

Szlukovinyi István

Szmollény Nándor

Szokol Villibald

Szokoly Viktor

Szombathely, Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Szontagh Miklós

Szűcs Miksáné