A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Schönherr Gyula (1864–1908)

történész, levéltáros, bibliográfus, egyetemi oktató

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Balogh Béla : Schönherr Gyula élete és munkássága (1864–1908). In: Erdélyi Múzeum, 56. kötet, 1994. 3–4.füzet (EPA)
Kollányi Ferenc: Schönherr Gyula Dr. In: Magyar Könyvszemle, 16. évf. 2. sz. (1908), p. 185–188. (EPA)
Múlt-kor történelmi magazin
Wikipédia


Possessor-bejegyzés: Schönherr Gyula

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.e. 3079


Ex libris : szimbólumos ex libris – rézkarc – felirata: Ex libris / Dr. Schönherr Gyula – [rajzolta Balczer György] – mérete: 104x94 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.e. 3079, B.c. 886, B.c. 887, G.f. 239

Hivatkozás:
DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívum)
V. Tóth Kornélia: Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20. évf. 8. sz. (2011. augusztus), p. 45–61. (EPA)
Weiner Piroska: Ungarische Exlibris in der Kleingraphiksammlung von Rezső Soó. In: Ars Decorativa 2. (1974), p. 157–172. (Hungaricana)


Pecsét: aláírás-bélyegző – felirata: dr. Schönherr Gyula – mérete: 75x18 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.e. 3079, B.c. 887

Összes találat a Somogyi-könyvtár katalógusában: Schönherr Gyula (possessor)