A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

 

Somogyi Károly (1811–1888) esztergomi kanonok 43.701 kötetből álló nagy értékű gyűjteményét 1880-ban adományozta az újjáépülő Szegednek. Ez az adomány, illetve alapítványi gyűjtemény lett az alapja a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárnak, amely hivatalosan 1883. október 16-án nyitotta meg kapuit. Somogyi Károly gyűjteménye már a 19. században is kiemelkedő nagyságú, enciklopédikus összetételű magánkönyvtárnak számított. A korabeli tudósok megállapítása szerint „egyaránt bírja a régi és ritka, valamint a legújabb irodalmak publikációit”. Leghangsúlyosabb részei a hittudomány, a történettudomány, a jogtudomány, az utazási irodalom, a nyelvtudomány és a pedagógia.

Somogyi Károly egész életében gyarapította könyvtárát. Különböző folyóiratok szerkesztőjeként, majd a Szent István Társulat aligazgatója, később igazgatójaként nagy ismeretségre tett szert, amit könyvvásárlásai során is kamatoztatott. Kapcsolatot tartott fenn kora híres könyvgyűjtőivel, könyvkereskedőivel és antikváriusaival. Szállítói voltak például az angol Quaritsch, a lyoni Scheuring, a müncheni Rosenthal, az augsburgi Butsch, a frankfurti Völcker, a heidelbergi Carlebach vagy a nördlingeni Beck cég. Megbízottjai útján minden fontosabb külföldi aukción képviseltette magát. A magyar Nemzeti Múzeum és az esztergomi prímási könyvtár duplumaiból is számos példányt vásárolt. A rendkívül gazdag gyűjtemény köteteiben több ezer tulajdonjegy található. Somogyi maga nem helyezett el könyveiben ex librist, possessor-bejegyzésével is csak ritkán találkozunk, de megjegyzéseit, margináliáit gyakran felfedezhetjük egy-egy kötetben, amelyek nagy tudásáról és elmélyülésről tanúskodnak.

A Somogyi-könyvtár állománya az alapítás óta eltelt több mint 130 évben – vásárlással és adományok révén – jelentősen gazdagodott. A possessor-feltárások ezen állományrészekre is kiterjednek.