A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Széchényi Ferenc (1754–1820)

gróf, politikus, könyvtár- és múzeumalapító

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Monok István: Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. In: Könyvtári Figyelő, 2002/4. (EPA)
Gaál Tamás: A könyvtáralapító Széchényi Ferenc (Cultura)


Ex libris: címeres ex libris – fametszet – mérete: 65x95 mm, papírméret: 104x162 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: B.a. 74

Hivatkozás:
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet: Ex libris. ‘Koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai’ a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás... Szeged, [2011]. a 8. o. utáni 2. színes kép


Ex libris: címeres, szimbólumos ex libris [1786 körül] – rézmetszet – felirata: Ex Bibl. Com. Franc. Széchényi – készítő: Junker Keresztély – mérete: 80x80 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.b. 216

Hivatkozás:
Czakó Elemér (szerk.): Az Orsz. Magyar Iparművészeti Muzeum ex libris kiállításának katalógusa. Budapest, 1903. 231
Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtár ex librisei. Budapest–Kolozsvár, 2001. p. 77., 62.
Régi magyar exlibrisek 1521–1900. Leíró katalógus. Budapest, 1970. 53–54.
Varjú Elemér: Magyar könyvgyűjtők exlibrisei. In. Magyar Könyvszemle 1895/3. p. 202.


Pecsét: felirata: Ex Bibl. Com. F. Széchényi – mérete: 24x24 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.b. 612

Hivatkozás:
Szőts Zoltán Oszkár: A Széchényi-gyűjteményhez tartozó dokumentumok azonosítása. In: Könyvtári Figyelő, 2011/4.

Összes találat a Somogyi-könyvtár katalógusában: Széchényi Ferenc (possessor)