A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár

A könyvtár a valamikori református kollégium könyvtárának töretlen fejlődésű jogutódja.

Forrás:
Székelyudvarhelyi Református Kollégium. Az iskola tudományos könyvtára
A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár története. In: Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez (MEK)
Gönczi Lajos: A Székelyudvarhelyi Ev. Ref. Kollegium multja és jelene (MEK)


Possessor-bejegyzés: Liber Bibliothecae Sz. Udvarhelyensis Ref[ormatoru]m in censum venit sub Rectore Professore Michaele Szigeti et Bibliothecario Johanne Finta 1803

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: Inc. 250