A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Scitovszky János (1785–1866)
[Nagykéri Scitovszky János]

esztergomi érsek, biboros, hercegprímás

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar katolikus lexikon (MKPK)


Ex libris: címeres ex libris [19. sz.] – litográfia – felirata: Princeps Joannes Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér S. R. E. Presb. Cardinalis, Primas Regni Hung. Aeppus Strigon. Legatus Natus, Ins. Ord. S. Steph. R. A. Praelatus, et M. Crucis Eques Etc. Etc. – mérete: 75x95 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.e. 1454

Hivatkozás:
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores
[Némethy Lajos]: Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár „ex-libris” könyvjegyeinek lajstroma. Esztergom, 1903. 245. [23.].
Régi magyar exlibrisek 1521–1900. Leíró katalógus. Budapest, 1970. 108.
Universitätsbibliothek Salzburg

Összes találat a Somogyi-könyvtár katalógusában: Scitovszky János (possessor)