A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Szathmári Pap Mihály (1737–1812)

kolozsvári református teológiai tanár, egyházi író, éremgyűjtő

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon (DRK)
Török István: A Kolozsvári ev. ref. collegium története. Kolozsvár, 1905. 2. köt. p. 71–88. (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)


Possessor-bejegyzés: Iam Michaeli Pap Szathmári ab Anno 1776.

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: Inc. 177