A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Tulajdonjegyek a Somogyi-könyvtár gyűjteményében

Honlapunk célja, hogy a Somogyi-könyvtárban őrzött muzeális kötetekben található possessor-bejegyzéseket, ex libriseket, supralibrosokat közzétéve segítsük a könyv- és olvasáskultúra tanulmányozását és kutatását. Terveink szerint a feltárás folyamatosan történik és a könyvtár régi gyűjteménye mellett minden állományrészre kiterjed majd.


„habent sua fata libelli”

A könyvbe birtokosa elsősorban azért írta bele a nevét vagy ragasztotta bele könyvjegyét, hogy óvja tulajdonát. Ugyanakkor ezzel lehetőséget nyújtott arra is, hogy az utókor rekonstruálja egy hajdani magángyűjtemény vagy intézményi könyvtár szétszóródott anyagát, illetve nyomon kövesse a könyv európai elterjedését és vándorlását. A possessor-bejegyzések és ex librisek gyakran árulkodnak tulajdonosuk érdeklődési köréről, olvasási szokásairól, baráti és közéleti kapcsolatairól, esetleg életük valamely kiemelkedő eseményéről, érdekes mozzanatáról. Egyben a könyv sorsának megismerésére is szolgálnak – a művelődéstörténet egy darabját alkotva.


A honlap felépítése:

A tulajdonjegyeket négy csoportba rendezve mutatjuk be, melyek a bal oldali menü segítségével listázhatók ki – ikonos nézetben vagy a nevek betűrendjében.

A betűrendes menü az összes tulajdonos – személyek és intézmények – áttekintésére szolgál.

Mindkét menü elemei a possessori oldalakra navigálnak, melyek élén a tulajdonos egységesített neve áll, majd zárójelben a születés és halálozás éve következik (pontos adatok híján csak az évszázad). Az esetleges névvariációk szögletes zárójelben láthatók.
„Forrás”-ként a könyvtulajdonos életére, gyűjteményére vonatkozó, online irodalmat kínálunk.
Az egy tulajdonoshoz tartozó tulajdonjegyeket az említett négy típusba sorolva – kézírás, ex libris, super ex libris, pecsét – írjuk le. A tartalmazó kötet jelzetére kattintva a Somogyi-könyvtár elektronikus katalógusának megfelelő tételéhez jutunk. Több tétel esetén elöl, vastagon szedve kiemeljük a képhez tartozó kötet jelzetét.
Végül a tulajdonjeggyel kapcsolatos hivatkozások következnek.


Gyakori hivatkozások feloldása: