A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Esterházy Imre (1663–1745)

hercegprímás, veszprémi püspök, esztergomi érsek, pálos rendfőnök

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar katolikus lexikon (MKPK)
Galánthai Eszterházy Imre gróf. In: Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom: Buzárovits Gusztáv Könyvny., 1900 p. 340. [199.] (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár)


Super ex libris: címeres, aranyozott super ex libris az első és hátsó kötéstáblán – felirata: Bibl. Dom. Poson. Archiepis. [Bibliotheca Domus Posoniensis Archiepiscopalis] – mérete: 60x78 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 1140

Hivatkozás:
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores