A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Warga Lajos (1835–1900)

teológiatanár, egyháztörténész

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái [a halálozás éve tévesen!] (MEK)
Warga Lajos gyászjelentése (OSZK)
PIM Névtér


Pecsét: ovális pecsét – felirata: Warga Lajos theol. tanar könyvtára – mérete: 21x9 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.i. 1110