A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Vida Aladár (1853–1930)

gimnáziumi tanár, igazgató, nyelvész

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Gávai Vida Aladár ... elhunyt. In: Napi Hírek, 1930. április 19. (Hungaricana)


Pecsét: ovális bélyegző – felirata: Vida Aladár könyvtára – mérete: 28x17 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.d. 654