A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Rudnay Sándor (1760–1831)

kanonok, erdélyi püspök, esztergomi érsek, bíboros

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Magyar katolikus lexikon (MKPK)


Ex libris: címeres ex libris [1805–1808] – rézmetszet – felirata: Alexander Rudnay de Eadem, et Divékujfalu, E. M. S. Canonicus, Antiquissimi Seminarii S. Stephani Regis Hungariae Rector, S. S. Theologiae Doctor. – mérete: 78x98 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.b. 105 7–8. köt.

Hivatkozás:
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet: Ex libris. ‘Koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai’ a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás... Szeged, [2011]. p. 28.
[Némethy Lajos]: Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár „ex-libris” könyvjegyeinek lajstroma. Esztergom, 1903. 238 [22.]
Régi magyar exlibrisek 1521–1900. Leíró katalógus. Budapest, 1970. 76.


Ex libris : címeres ex libris [1809–1815], főpapi jelvényekkel – rézmetszet – felirata: Alexander Rudnay de Eadem, et Divékujfalu Electus Episcopus Ansariensis, Abbas B. M. V. de Kolos, E. M. S. Canonicus, Archidiaconus Sasvariensis, Serenissimi ac Reverendissimi Hungariae et Bohemiae Regii Haereditarii Principis, et Archi-Ducis Austriae Domini Caroli Ambrosii Primatis, et Archi-Episcopi Strigoniensis per Districtum Strigoniensem in Spiritualibus Vicarius, et Causarum Auditor Generalis, S. C. R. A. Majestatis ad Excelsum Consilium R. L. H. Consiliarius, S. S. Theologiae Doctor. – mérete: 75x96 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.b. 105 2–6. köt.

Hivatkozás:
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores
[Némethy Lajos]: Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár „ex-libris” könyvjegyeinek lajstroma. Esztergom, 1903. 239. [22.]

Összes találat a Somogyi-könyvtár katalógusában: Rudnay Sándor (possessor)