A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Rudnay Sándor (1760–1831)

kanonok, erdélyi püspök, esztergomi érsek, bíboros

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Magyar katolikus lexikon (MKPK)


Ex libris : címeres ex libris [1805–1808] – rézmetszet – felirata: Alexander Rudnay de Eadem, et Divékujfalu, E. M. S. Canonicus, Antiquissimi Seminarii S. Stephani Regis Hungariae Rector, S. S. Theologiae Doctor. – mérete: 78x98 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.b. 105 7–8. köt., A.e. 631

Hivatkozás: BEMS Possessores; Ex libris (2011), 28.; Némethy, 238 [22.]; Régi magyar exlibrisek, 76.


Ex libris : címeres ex libris [1809–1815], főpapi jelvényekkel – rézmetszet – felirata: Alexander Rudnay de Eadem, et Divékujfalu Electus Episcopus Ansariensis, Abbas B. M. V. de Kolos, E. M. S. Canonicus, Archidiaconus Sasvariensis, Serenissimi ac Reverendissimi Hungariae et Bohemiae Regii Haereditarii Principis, et Archi-Ducis Austriae Domini Caroli Ambrosii Primatis, et Archi-Episcopi Strigoniensis per Districtum Strigoniensem in Spiritualibus Vicarius, et Causarum Auditor Generalis, S. C. R. A. Majestatis ad Excelsum Consilium R. L. H. Consiliarius, S. S. Theologiae Doctor. – mérete: 75x96 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.b. 105 2–6. köt., A.a. 339 1–2. köt., A.b. 150, A.e. 78, A. e. 241 coll. 1., H.c. 445

Hivatkozás: BEMS Possessores; Némethy, 239. [22.]