A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Petrik Géza (1845–1925)

könyvkereskedő, könyvkiadó, bibliográfus

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
PIM Névtér
Havrán Dániel: Petrik Géza. In: Magyar Könyvszemle, 1925/1–4. p. 156–159.
Székely Ildikó: A bibliográfus Petrik Géza. Szakdolgozat, SZTE JGYTF, 2005


Ex libris : az 1873-ban megnyílt könyvkereskedés tulajdonát jelző bélyeg [19. sz.] – felirata: Petrik Géza Budapesten Károly utcza 21 – mérete: 23x14 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: F.a. 682