A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Palkovics György (1763–1835)

esztergomi kanonok

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar katolikus lexikon (MKPK)
Palkovics György. In: Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom: Buzárovits Gusztáv Könyvny., 1900 p. 433-435. [245–246.] (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár)
Borovszky Samu: Esztergom vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1908). p. 155. (Hungaricana)


Possessor-bejegyzés: Ex Libris Georgii Palkovics mp

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.e. 769


Ex libris: címeres ex libris – rézmetszet – felirata: Georgius Palkovics Metr. Eccl. Strig. Canonic. Theologus. – mérete: 75x90 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 232

Hivatkozás: BEMS Possessores; Némethy, 214. [20.]