A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Ochsner, Georg (?–1541)

würzburgi plébános, kanonok


Kézírás: Patres Gersonis in tria volumina ligatas / ego Georgius Ochner Herbip[olensis]: Cano[nicus] et plebanus Haugen[sis]: emi pro iii fl[orenis]. Pro Aug[ustini] de trini[tate] dei XIII. Ligatura eorum i fl[orenus] 4 Anno gratiae M.D.XIX. – [fordítása: „Gersonis részei három kötetbe kötve / én, würzburgi Georgius Ochsner kanonok és plébános Haugban, harmadfél aranyért vettem. Augustinus De trinitate Dei-ért 13 ezüstfillérért. Mindezek köttetése 1 arany 4 ezüstfillér. Az 1519. évben.”]

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: Inc. 41

Hivatkozás:
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet: Ex libris. ‘Koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai’ a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás... Szeged, [2011]. p. 11.


Ex libris: kézzel színezett ex libris [16. sz.] – fametszet – felirata: M[agister] G[eorgius] B[ucerius] H[erbipolensis] – mérete: 65x71 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: Inc. 41

Hivatkozás:
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet: Ex libris. ‘Koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai’ a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás... Szeged, [2011]. p. 11.
Virtuelles Kupferstichkabinett