A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Nátly József (1801–1871)

postatiszt, újszentiváni községi jegyző, irodalmár és nyelvművelő, az első szegedi tájszógyűjtemény összeállítója

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Tóth László: Nátly József (1801-1871). A szabadságharc főpostaigazgatója (Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány)
Miklós Péter: Nátly József, a szabadságharc postaigazgatója. In: Belvedere Meridionale, 2000/7–8. p. 4–10.


Ex libris : nyomtatott ex libris keretben – felirata: Nátly Jósef Könyvei közül való ...-dik – mérete: 71x29 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: H.b. 532