A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Kovachich Márton György (1744–1821)

történetíró, egyetemi könyvtárőr

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar életrajzi lexikon (MEK)


Ex libris: címeres, jelmondatos ex libris [1780 körül] – rézmetszet – felirata: Ex Biblioth. Mart. Georg. Kovachich Philos. / Doct. et Bibl. Rae Vnittis Bud. Canc: / Virtus in adversis probatur. (jelmondat) – mérete: 79x97 mm; papírméret: 100x144 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.b. 216

Hivatkozás:
Czakó Elemér (szerk.): Az Orsz. Magyar Iparművészeti Muzeum ex libris kiállításának katalógusa. Budapest, 1903. 68.
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores
[Némethy Lajos]: Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár „ex-libris” könyvjegyeinek lajstroma. Esztergom, 1903. 161. [17.]
Régi magyar exlibrisek 1521–1900. Leíró katalógus. Budapest, 1970. 68.
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet: Ex libris. ‘Koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai’ a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás... Szeged, [2011]. p. 13.
Varjú, 200.

Összes találat a Somogyi-könyvtár katalógusában: Kovachich Márton György (possessor)