A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Kovachich Márton György (1744–1821)

történetíró, egyetemi könyvtárőr

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar életrajzi lexikon (MEK)


Ex libris : címeres, jelmondatos ex libris [1780 körül] – rézmetszet – felirata: Ex Biblioth. Mart. Georg. Kovachich Philos. / Doct. et Bibl. Rae Vnittis Bud. Canc: / Virtus in adversis probatur. (jelmondat) – mérete: 79x97 mm; papírméret: 100x144 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.b. 216, F.a. 316, F.a. 317,

Hivatkozás: BEMS Possessores; Czakó, 68.; Ex libris (2011), 13.; Némethy, 161. [17.]; Régi magyar exlibrisek, 68.; Varjú, 200.