A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Kőszeghy László (1745–1828)
[remetei Kőszeghy László]

csanádi püspök

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Juhász Kálmán: Remetei Kőszeghy László csanádi püspök (ÖKOEK)
Jezsuita névtár


Ex libris : címeres ex libris [19. sz.] – rézmetszet – felirata: Ladislaus Kőszeghy Miseratione Divina Episcopus Csanadiensis – metsző: Binder [János Fülöp] (1736–1811) – mérete: 53x53 mm; papírméret: 86x86mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 1717