A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Korn Fülöp Antal (1816–1886)
[Korn, Philipp Anton]

pozsonyi könyvkereskedő, publicista, ‘48-as honvédtiszt

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar zsidó lexikon. p. 504–505. (MEK)
Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara (Arcanum)


Ex libris: felirata: Ex Bibliotheca Hungarica Philippi Korn, Librarii posoniensis. – mérete: 70x45 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: D.c. 102

Hivatkozás: Arady Kálmán: Exlibris-adatok a XIX. századi olvasótársaságok és kölcsönkönyvtárak történetéhez. In: Magyar Könyvszemle, 1964/3. Korn Fülöp ex libriséről: p. 252–253. (EPA)


"

Ex libris: könyvkereskedői bélyeg – felirata: Zu haben bei Philipp Korn Buchhändler am k. Schlossgrund ober der Apotheke in Pressburg. – mérete: 50x28 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: H.c. 162

Hivatkozás:
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores (más színű)