A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Koppi Károly (1744–1801)

piarista történetíró, egyetemi tanár, Dugonics András tanártársa és barátja

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Forgó András: Koppi Károly szerepe a 18. század végi nemesi-értelmiségi reformmozgalomban. In: A piarista rend Magyarországon. Bp., 2010. p. 127–148. (academia.edu)


Ex libris: nyomtatott szöveges ex libris díszes szegéllyel [18. sz.] – felirata: Ex biblotheca Caroli Koppi, e Scholis Piis historiae universalis professoris academici. – mérete: 80x45 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 1997

Hivatkozás:
Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 18. századi külföldi könyveiben II. (Katolikus szerzetesek és világi papok könyvei.) In: Magyar Könyvszemle, 1998/2. (EPA)