A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Komáromi András (1658?–?)
[Révkomáromi András]

1698-ban szerecsenyi, 1702–1713 között nagygyimóti lelkész

Forrás:
A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai I. 1526–1760. Szerk. Köblös József, Kránitz Zsolt. p. 458. (Hungaricana)
„Processus visitationis”. Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben. Szerk. Köblös József. p. 68–69. (hungaricana)


Possessor-bejegyzés: Ex libris (...) Andr... R. Komáromi. Nunc. Andrea R. Komáromi 1681.

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: Inc. 177

Hivatkozás: Komáromi András kézírásos könyörgéses könyvének (1708) egy oldala. In: „Processus visitationis” [lásd fentebb]