A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Kolozsvári Olvasó-társaság

Kolozsvárnak az 1830-as években már több olvasóegylete volt, köztük az Olvasó-társaság.

Forrás:
Arady Kálmán: Exlibris-adatok a XIX. századi olvasótársaságok és kölcsönkönyvtárak történetéhez. In: Magyar Könyvszemle, 1964/3. p. 247–253. (EPA)
Fazakas László: Könyvkultúra a kolozsvári kaszinókban. In: Korunk, 2017/1. p. 75–79. (EPA)
A közönség fontosságának felismerése. Közönségszervezés a felvilágosodás idején. In: Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. (MEK)


Pecsét: ovális pecsét, piros nyomással – felirata: A: K: olv. Társaság. – mérete: 30x26 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.e. 625

Hivatkozás: Arady Kálmán írása (lásd fent) – kép: p. 250.