A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Kaszaniczky Ádám (1748–1804)
[Kasanický, Adam]

orientalista, egyetemi tanár, esztergomi kanonok

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Kaszaniczky Ádám. In: Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom: Buzárovits Gusztáv Könyvny., 1900 p. 408. [233.] (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár)


Kézírás: Insertus Catalogo Librorum V. Capituli E M Strig. post obitum D[omi]ni Adami Kaszaniczky A[nn]o 1804 mense Octobri

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 169