A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Illésházy-könyvtár, Dubnic

Az Illésházy-család könyvtárát a család utolsó férfi tagja, Illésházy István 1835-ben az Országos Széchényi könyvtárra hagyta. [A Somogyi-könyvtárban a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára által eladott duplumpéldányok találhatóak, melyeket Somogyi Károly vásárolt.]

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Berlász Jenő : Az Illésházy-könyvtár. Fejezet az Országos Széchényi Könyvtár állománytörténetéből. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. – (1967), p. 57–97. (EPA)


Ex libris : címeres ex libris [19. sz.] – rézmetszet – felirata: Illésházianae / Bibliothecae / Dubniciensis. – mérete: 72x55 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 1499, D.b. 201, D.e. 225, E.a. 7, E.c. 152, E.e. 111, G.a. 1786 coll. 4., H.b. 127, H.b. 128, H.b. 134, H.b. 260

Hivatkozás: Némethy, 117.; Régi magyar exlibrisek, 41.; Semsey, 16.; Varjú, 198.