A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Hadik András (1710–1790)

tábornagy

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Kincses Katalin Mária: Hadik András könyvtára I–II. In: Hadtörténelmi közlemények, 123. évf. 4. sz. (2010), p. 909–943.; 124. évf. 1. sz. (2011), p. 239–258. (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)


Ex libris : címeres ex libris [1730 körül] – rézmetszet – felirata: Andreas Cornes Hadik, M. Crucis ord. Mil. Theres Eques, S.C.R. & A.M. Consil. Status A.I. Generalis Equitatus. Unius I. leg. Eqv. Hung. Tribunus, per I. Transilvaniae Mag. Princip. Supr. Armorum Praefectus, Comissarius Reg. Plenipot. Excel. Reg. Gubernii Praeses, et in Hung. Gubernator Pudensis – mérete: 90x150 mm; papírméret: 102x164 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: H.b. 3

Hivatkozás: Czakó, 19.; Ex libris (2011), 9.; Régi magyar exlibrisek, 37.; Semsey, 13.; Varjú, 198.