A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Gilg János (18. sz.)

nagyszombati városi főorvos, a nagyszombati egyetem orvosi karának első igazgatója, királyi tanácsos

Forrás:
Nagy Iván: Magyarország családai. IV. köt. (Arcanum)
Az orvosi kar Nagyszombatban (1770–1777). In: Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Budapest, 1936 (Hungaricana)


Possessor-bejegyzés: Gilg mp

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.e. 22


Ex libris : címeres ex libris – rézmetszet [1790 körül] – felirata: Ioan: Gilg à Gilgenburg M.D. Facult. med. Tyrnav:em: director, et Consiliarius Regius Hungaricus. – mérete: 80x100 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.e. 22

Hivatkozás: BEMS Possessores [nem azonos]