A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Genersich János (1761–1825)

történelem- és filozófiatanár, pedagógiai és történeti szerző, tankönyvíró

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
PIM Névtér
Deutsche Biographie


Possessor-bejegyzés: Joannis Genersich Professoris Késmárkiensis

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: F.c. 840