A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Gallovich Vince (?–1848)
[Gallovits, Gallovics]

királyi táblai ügyvéd
[650 kötetes könyvtárát 1848-ban végrendeletileg a Széchényi Könyvtárra hagyta.]

Forrás:
PIM Névtér
Somkuti Gabriella: A Széchényi Könyvtár gyarapodása 1848–1856. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1967 (Hungaricana)


Possessor-bejegyzés : Gallovich Vincze könyvtárából

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: B.e. 51