A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Fejérváry Károly (1743–1794)
[Komlós-keresztesi]

földbirtokos, a királyi törvényszék tagja, műgyűjtő
[Könyv-, kézirat- és oklevélgyűjteménye Jankovich Miklóshoz, majd a Magyar Nemzeti Múzeumba került.]

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Nagy Iván: Magyarország családai. IV. köt. (Arcanum)
Berlász Jenő: Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kialakulása és sorsa. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1970–1971. (MEK)


Possessor-bejegyzés: Fejérváry Károlyé

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: H.e. 204


Ex libris : címeres rézmetszet (1777) – felirata: Carolus. Feyeruary. de Kersztes Komlos. A 1777 – mérete: 70x75 mm; papírméret: 74x100 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.c. 95