A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Eklér Imre (?–1836)

mérnök, a Magyar Királyi Építő-Vízmérői Igazgatás adjunktusa, Fehér vármegye táblabírája
[Könyvtárának szakkönyvei Lechner Lajos mérnök gyűjteményébe kerültek, akinek 762 kötetes könyvtára 1884-ben került a Somogyi-könyvtárba.]

Forrás:
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. IV. köt. Pest, 1858, p. 21. (MEK)
Dóka Klára: A Körös és a Berettyó vízrendszer szabályozása a 18–19. században. In: Közlemények Békés megye és környéke történetéből 7. Gyula, 1997, p. 304. (Hungaricana)
Mérnökök, természettudósok, politikusok a magyar vízgazdálkodás történetében. Budapest, 2000, p. 22. (Magyar Hidrológiai Társaság)


Ex libris: címeres ex libris [19. sz.] – rézmetszet – felirata: Ex Libris, / EMERICI EKLÉR / Reg. Sup. Hyd. Aed. Directionis / Adjuncti Dirigentis / et I. Ottus Albensis T. I. Assessoris. – mérete: 74x104 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.d. 152, E.d. 149, E.d. 156, E.d. 193, E.d. 194, E.d. 198, E.d. 324

Hivatkozás: Czakó, 221; Magyar Digitális Képkönyvtár