A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Doby Antal (1826–1908)

királyi sótárnok, honvédtiszt, genealógus

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Galambos Ferenc: Újabb adatok Doby Antal könyvtáralapítói és mecénási tevékenységéhez. In: Magyar Könyvszemle, 88. évf. 3–4. sz. (1972) p. 275–280
Benedek András: Még egyszer Doby Antal tiszaújlaki könyvtáráról. In: Magyar Könyvszemle, 93. évf. 2. sz. (1977) p. 181–183


Possessor-bejegyzés: A' N. Muzeum könyvtárától csere utján szereztem 1876. dec. havában Doby Antal

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A 5563


Kézírásos bejegyzés: Doby Antal úr adom. 1882. jun. 27.

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A 5563