A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Czemanka András (18. század)

tudós evangélikus lelkész, könyvgyűjtő

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Nagy Iván: Magyarország családai. III. köt. (Arcanum)
Tóth Gergely: Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. 1. köt. Bp., 2007. p. 96–97. (ELTE)


Possessor-bejegyzés: ... favente! THESAURUM hunc, Andreas Czemanka, Pannon. Turócz-Trnoviensis, Ao. MDCCXIII. a Dno Fratre Adamo Lehoczky, comparabat.

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: H.b. 8

Hivatkozás: Tüskés Anna: E. S. Mester-metszetek ismeretlen példányai a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: Művészettörténeti Értesítő, 2005/3–4. p. 301(–307). (MTAK)