A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Csorna, premontrei prépostság
[Premontrei Apátság]

Az első premontreiek Hatvanból jöttek Csornára a 13. században. 1542-től megszűnt a premontrei élet a monostorban, birtokai 150 évig világi kézen voltak. A szerzetesi élet 1702-től indult újra Csornán, majd 1786-ban, II. József rendeletével ismét megszakadt. A csornai prépostság – a türjei és jánoshidai prépostágokkal – egyesítve 1802-ben állt helyre.

Forrás:
Történelmünk (Csornai Premontrei Apátság)


Ex libris: címeres ex libris – rézmetszet – felirata: A Csornai Prépostság Könyvtára – mérete: 53x70 mm; papírméret: 63x82 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A 5575

Hivatkozás: Semsey, 9

+ DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívum)

Összes találat a Somogyi-könyvtár katalógusában: a Csornai Prépostság Könyvtára (possessor)