A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Burián Pál (1790–1860)

tudós kolozsvári antikvárius
[Budán, majd Kolozsvárott kölcsönkönyvtárat nyitott.]

Forrás:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
PIM Névtér
Szabadné Szegő Judit: Budai kölcsönkönyvtárak versengése a reformkorban. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve1963–1964. p. 248–250. (EPA)


Ex libris : szöveges ex libris nyomdadíszes keretben – felirata: Kolo'svári Könyváros Burián Pál Költsönöző Könyvtárából / Szám Kötet – mérete: 80x42 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: H.e. 233

Hivatkozás: Arady Kálmán : Exlibris-adatok a XIX. századi olvasótársaságok és kölcsönkönyvtárak történetéhez (nyolc képpel). In: Magyar Könyvszemle, 1964/3. p. 247–253. (EPA)