A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kézírás

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Biró Márton (1693–1762)
[Padányi Biró Márton]

veszprémi püspök, vármegyei főispán, királyi tanácsos

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon (MEK)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (MEK)
Magyar katolikus lexikon (MKPK)
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök emlékezete (2014). A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 33. (Hungaricana)


Kézírás: Ex Libris Martini Biró de Padán Eppi Veszpr. 1751

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 534

Hivatkozás:
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Possessores