A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Báthory Dániel (1834–1918)

baracskai református lelkész, egyházmegyei és kerületi tanácsbíró, Báthory Gábor unokája

Forrás:
A Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyveiben (Hungaricana)
Báthory Dániel baracskai ref. lelkész… In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, 1918. november 24. p. 354. Gyászrovat (Hungaricana)


Possessor-bejegyzés: Báthory Dánielé

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: G.a. 3250