A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Bártfa, Szent Egyed templom

A templom könyvtárának története a 14. századig nyúlik vissza. A 16. században, a reformáció idején lett városi könyvtár.

Forrás:
Ábel Jenő: A bártfai Sz. Egyed temploma könyvtárának története (MEK)


Ex libris: címeres, verses ex libris, ca 1596 (David Gutgesell nyomt.) – fametszet – felirata: Liber Bibliothecae Bartphanae. / In insignia civitatis Bartphae címmel vers – mérete: 66x94 mm

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: A.d. 207

Hivatkozás: Czakó, 13.; Ex libris (2011), 15.; Régi magyar ex librisek, 13.

+ Borsa Gedeon: Mikor és hol készült a bártfai ex libris? = Kisgrafika Értesítő, 1967. szept. p. 381.; Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. Bp., 1971. 772