A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Possessor-bejegyzés

Ex libris

Super ex libris

Pecsét

 

Rólunk

 

Bába Sándor (1849–1914)

szegedi nyomdász és könyvkereskedő, a Szegedi Napló kiadó-tulajdonosa

Forrás:
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez (Hungaricana)
Bába Sándor nyomdája. In: Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801–1918. Szeged, 2001. p. 220–228. (Hungaricana)
T. Knotik Márta: A Szegedi Napló szerkesztőségei, kiadóhivatalai és nyomdái (1878–1922). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historiae Literarum et Artium, 3. Szeged, 2001. p. 5–27. (Hungaricana)


Possessor-bejegyzés: Bába Sándor tulajdona

A tulajdonjegyet tartalmazó kötet jelzete: E.e. 985